Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Načo je štúdium filozofie, keď vám umožňuje len do určitej miery dobre hovoriť o odťažitých otázkach logiky vedy a nijako sa netýka zlepšenia bežného uvažovania o živote.
O


Zdroj: Tholtove prednášky o Wittgensteinovi
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk