Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Tyto diskuse ostatne zamestnavaji pouze uzky okruh ucencu, prevazne vetšine populace postačuje k orientaci v bežném živote i nadále hrst moudrostí všedního dne.
O


Zdroj: Jan Keller: Uvod do sociologie
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk