Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Bez filozofie by ranné kresťanstvo zaniklo ako ostatné kulty (osobnosti).
O

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk