Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Filozofia poskytla kresťanstvu pojmový aparát, aby mohla vzniknúť kresťanská filozofia (apologetika)
--------
----


Zdroj: Podcast Filozofia v kocke 5
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk