Aký je vzťah filozofie a náboženstva?Nadotázky: Čo je náboženstvo?  Čo je to filozofia?  V akom vzťahu s.... existuje?  

Aký je vzťah filozofie a náboženstva?

Podotázky:


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk