Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Náboženstvo bolo z historického pohľadu prvé pred filozofiou. Človek si určitým spôsobom začal vysvetľovat javy pomocou niečoho, čo je mimo zmyslovej skutočnosti. A filozofia (metafyzika) v tom pokračovala.
O


Zdroj: Podcast Filozofia v kocke 5
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk