Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Georg Wilhelm Friedrich Hegel    
Filozofia je uvedomelé náboženstvo. Obidva hľadajú rôznymi cestami to isté. Totiž Boha.
O


Zdroj: youtube - Georg Wilhelm Friedrich Hegel - Die Welt ist Geist.
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk