Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Anselm z Canterbury : Filozofia je rozjímanie o rozumových dôvodoch viery. Len ten, kto stojí pevne vo viere je oprávnený venovať sa filozofii.
--------
----


Zdroj: Floss s.101
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk