Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Fiilozofia sa rodí v opozícii k náboženstvu. Filozofia znamená zbavovanie sa mýtu. A mýtus je vždy spojený s náboženstvom.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Fiilozofia sa rodí v opozícii k náboženstvu. Filozofia znamená zbavovanie sa mýtu. A mýtus je vždy spojený s náboženstvom.
O
O
----

Zdroj: Podcast Filozofia v kocke 5
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk