Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Averroes - Ibn Rusd    
Ľud musí veriť bez toho aby chápal, filozofi nepotrebujú k chápaniu vieru, teológovia veria, že chápu. Ničia istotu viery, bez toho aby ju nahradili istotou vedy.
O


Zdroj: De Libera
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk