Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Blaise Pascal    
Boh Abrahámov, Boh Izákov, Boh Jakubov, a nie filozofov a nie mudrcov. Boh Ježiša Krista. Odlúčili sme sa od neho.
O


Zdroj: Zdroj: https://citaty-slavnych.sk/citaty/299863-blaise-pascal-boh-abrahamov-boh-izakov-boh-jakubov-a-nie-filo/
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk