Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Ludwig Andreas Feuerbach    
Namiesto lásky k Bohu sa treba snažiť o vzájomnú lásku medzi ľuďmi (humanizmus). Vieru v Boha treba nahradiť vierou v seba. Starosť o posmrtný život treba nahradiť starosťou o tento život. Modlenie treba nahradiť prácou.
O


Zdroj: parafráza https://www.zones.sk/studentske-prace/nauka-o-spolocnosti/4894-ludwig-feuerbach/
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk