Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Naboženstvo bolo hlavne o autorite, ktorá rozhoduje o tom, čo je správne. S nástupom humanizmu ho nahradili pocity - Keď más dobrý pocit, je to správne. Teraz sa situácia mení na dataizmus. Keď máš dostatok dát a správny algoritmus, tieto rozhodnú lepšie ako by si rozhodol ty sám.
O


Zdroj: Yuval Harari: Ein Historiker erzählt die Geschichte von morgen (Sternstunde Philosophie)
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk