Homosexualita je dobrá alebo zlá?Nadotázky: Čo je to dobro?  Ako (ne)sexovať?  

Homosexualita je dobrá alebo zlá?

Podotázky:


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk