Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Biblia    
Nesmieš obcovať s mužom, ako sa obcuje so ženou. To je ohavnosť.
O


Zdroj: 3.kniha Mojžišova Lv 18,22
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk