Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Je jedno, čo je napísané v biblii. Rozhodujúce je ako to ľudia cítia. Keď sa dvaja muži ľúbia a nikomu neškodia, čo na tom môže byť zlé?
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Je jedno, čo je napísané v biblii. Rozhodujúce je ako to ľudia cítia. Keď sa dvaja muži ľúbia a nikomu neškodia, čo na tom môže byť zlé?
O
O

Zdroj: youtube -Yuval Harari: Ein Historiker erzählt die Geschichte von morgen
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk