Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Ježiš Nazaretský    
Keď sa najedli, opýtal sa Ježiš Šimona Petra: Šimon, syn Jána Var. syn Jonáša, miluješ ma väčšmi ako títo? Odpovedal mu: Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu povedal: Pas moje baránky! .
O


Zdroj: Jn 21,15
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk