Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

apoštol Pavol    
Preto ich Boh vydal hanebným náruživostiam, lebo ich ženy zamenili prirodzený styk s mužmi za ten styk, ktorý je proti prirodzenosti. Podobne však aj muži zanechali prirodzený styk so ženou, navzájom vzplanuli vo svojich vášňach, muži s mužmi páchali ohavnosť a odniesli si odplatu za svoj blud, ktorá im patrila.
O


Zdroj: (Rimanom I, 26-27)
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk