Aká je spoločnosť? / Kto vládne?Nadotázky: Čo je človek?  Čo je to moc?  

Aká je spoločnosť? / Kto vládne?

Podotázky:


Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk