Aká je spoločnosť? / Kto vládne?Nadotázky: Čo je človek?  Čo je to moc?  

Aká je spoločnosť? / Kto vládne?

Podotázky: Aká by mala byť spolocnosť? / Kto by mal vládnuť?  


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk