Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Modernizácia u nezápadných spoločností vedie k zvýšenej ekonomickej, vojenskej a politickej sile nezápadných spoločností a zároveň ku odcudzeniu a kríze identity u jednotlivca. To vedie potom ku kultúrnemu a náboženskému obrodeniu nezápadnej spoločnosti. (a preto nevznikne jedna globálna civilizácia)
--------
----


Zdroj: Samuel P. Huntington : Střet civilizací s 76
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk