Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Moderná civilizácia sa rovná civilizácii západnej a západná civilizácia sa rovná civilizácií modernej.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Moderná civilizácia sa rovná civilizácii západnej a západná civilizácia sa rovná civilizácií modernej.
O
O
----

Zdroj: Samuel P. Huntington : Střet civilizací s 68
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk