Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Jeden z nedostatkov nás Slovanov spočíva v tom, že vieme myslieť na jednotlivca, na rodinu, ale nie na spoločnosť. Nemyslíme na spoločné dobro a v tom sa líšime od západu
--------
----


Zdroj: Ľudovít Štúr : citované .pod lampou: Západ verzus Rusko 22.11.2015 https://www.youtube.com/watch?v=MK744IQ2fMw
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk