Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Dobro štátu by malo byť nadradené nad dobrom jednotlivca. Ak je nevýhodné pre štát, aby niektorý jednotlivec existoval, tak ho môže zlikvidovať.
O

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk