Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Západná civilizácia je postavená na dôstojnosti jednotlivca, a platnosti abstraktných pravidiel, teda platnosti práva.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Západná civilizácia je postavená na dôstojnosti jednotlivca, a platnosti abstraktných pravidiel, teda platnosti práva.
O
O
----

Zdroj: .pod lampou: Západ verzus Rusko 22.11.2015 https://www.youtube.com/watch?v=MK744IQ2fMw
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk