Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Západná civilizácia je postavená na dôstojnosti jednotlivca, a platnosti abstraktných pravidiel, teda platnosti práva. Východná civilizácia je založená na kolektívnosti a autorite osoby.
--------
----
Niekto : Západná civilizácia je postavená na dôstojnosti jednotlivca, a platnosti abstraktných pravidiel, teda platnosti práva. Východná civilizácia je založená na kolektívnosti a autorite osoby.
--------
----


Zdroj: Peter Zajac in .pod lampou: Západ verzus Rusko 22.11.2015 https://www.youtube.com/watch?v=MK744IQ2fMw
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk