Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Herbert Spencer    
Kontrast medzi militantnými a industriálnymi spoločnosťami sa ukazuje v obrátení viery že jednotlivec existuje aby bol užitočný štátu vo vieru, že štát existuje aby bol užitočný pre jednotlivca.
O


Zdroj: Herbert Spencer: Principles of Sociology. In W.Durrant : The Story of philosophy s.381
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk