Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Ľudstvo ocitlo na konci svojich dejín, pretože neexistujú životaschopné alternatívy voči trhovej ekonomike a liberálnej demokracii.
O


Zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Francis_Fukuyama
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk