Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Michel Foucault    
Diskurz je celok nanútených, alebo nanucovaných významov, ktoré sa tiahnu spoločenskými pomermi.
O


Zdroj: Foucault in 60 Minuten - https://www.youtube.com/watch?v=mY8xqn9MYbI&t=5s
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk