Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
S úpadkom západnej moci zároveň klesá schopnosť Západu vnútť iným civilizáciam západné poňatie ľudských práv, liberalizmu a demokracie a podobne klesá aj príťažlivosť týchto hodnôt pre nezápadné civilizácie. (ad demokracia, liberalizmus)
O


Zdroj: Samuel P. Huntington : Střet civilizací s 98
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk