Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Trump bol a stále je krutý politik. Krutosť je jedna z jeho kariet. Je krutý v tom ako zaobchádza s ľudmi vo svojom okolí, je krutý v tom ako používa twitter, na obranu voči kritike, ako útočí na slabé miesta svojich oponentov... Ale Trump nie je pokrytec, a to bol jedna z jeho najväčších výziev ako demokratického politika,... Trump bol sebou samým... krutý skrz naskrz znamená byť úprimný. Hoci bol občas klamárom, bol úprimným klamárom, ktorý sa nesnažil to zakrývať. Dokonale využil nechuť občanov tolerovať pokrytectvo ostatných politikov a tak sa stal prezidentom.
O


Zdroj: parafráza Podcast Talkink Politics: HISTORY OF IDEAS : Shklar on Hypocrisy
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk