Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Liberálna demokracia zvíťazila nad komunizmom a historický súboj medzi politickými systémami sa tým zakončil (hoci stále budú udalosti zapĺňať stránky novín).
O


Zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Francis_Fukuyama
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk