Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Na Slovensku máme v poslednej dobe strany, ktoré len kritizujú, obviňujú, napádajú každého a samozrejme ľudia sú nahnevaní, naštvaní, každý má nejaký problém svoj osobný, malý alebo veľký a každému zdá sa sa takáto kritika páči. Ale to nikam nevedie, lebo predstavitelia takýchto strán nemajú žiadne riešenie.
O


Zdroj: youtube - Rozhovor s Mariánom Kočnerom - prvý diel (2.9.2017)
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk