Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Karol Marx    
Moc kapitálu určuje v jednom konkrétnom historickom období (kapitalizme) všetky spoločenské pomery.
O

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk