Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Herbert Marcuse    
Vládnuca trieda v pokročilej industriálnej spoločnosti, ovládla nielen vedomie ale aj podvedomie a nevedomie pracujúcej masy, preto by noví marxisti mali okrem Marxa študovať aj Freudovu teóriu.
O


Zdroj: youtube - The Frankfurt School with Herbert Marcuse 13:50
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk