Čo je metafyzika?Nadotázky: Čo je to filozofia?  

Čo je metafyzika?

Podotázky: Čo je ontológia?  


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk