Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Metafyzika je čistá veda, t.j. (v zmysle Kanta a Hegela) veda kt. nepotrebuje empirickú skúsenosť.
O

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk