Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Ludwig Wittgenstein    
Filozofia je súhrn všetkych jednoduchých výpovedí, ktoré v špeciálnych vedách bez dôkazu platia za pravdivé.
O


Zdroj: In. R.Monk:Wittgenstein.Udel génia. s.85.
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk