V čom bola Ježišova smrť taká výnimočná?Nadotázky: Kto je Ježiš?  

V čom bola Ježišova smrť taká výnimočná?

Podotázky:


Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk