V čom bola Ježišova smrť taká výnimočná?Nadotázky: Kto je Ježiš?  

V čom bola Ježišova smrť taká výnimočná?

Podotázky:


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk