Prečo je vlastne niečo a nie skôr nič?Nadotázky: Prečo? Aká bola príčina?  

Prečo je vlastne niečo a nie skôr nič?

Podotázky:


Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk