Prečo je vlastne niečo a nie skôr nič?Nadotázky: Prečo? Aká bola príčina?  

Prečo je vlastne niečo a nie skôr nič?

Podotázky:


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk