Pozerať či nepozerať televíziu?Nadotázky: Čo robiť?  

Pozerať či nepozerať televíziu?

Podotázky:


Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk