Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Herbert Marcuse    
Televízia = politika + zábava +predaj
O


Zdroj: H. Marcuse - Eindimensionaler Mensch
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk