Ako sa dá zladiť Božia vševedúcnosť a ľudská slobodná vôľa?Nadotázky: Sme slobodní?  Čo je to Boh?  Existuje Boh?  

Ako sa dá zladiť Božia vševedúcnosť a ľudská slobodná vôľa?

Podotázky:


Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk