Prečo niekto musí trpiet viac a niekto menej?Nadotázky: Prečo existuje utrpenie?  

Prečo niekto musí trpiet viac a niekto menej?

Podotázky:


Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk