Prečo niekto musí trpiet viac a niekto menej?Nadotázky: Prečo existuje utrpenie?  

Prečo niekto musí trpiet viac a niekto menej?

Podotázky:


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk