Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Náuka o reinkarnácii sa dá zneužiť politicky vládnucimi vrstvami voči ovládaným : Vy musíte mlčať a správať sa poslušne, lebo ste to a to urobili v minulom živote, a váš terajší osud je dôsledkom vtedajšieho života a preto ste teraz otroci.
O

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk