Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Védanta - upanišady : Ale ľudia hovoria:"Osoba je tvorená [nie z činov, ale] z túžob. [V odpovedi na to hovorím:] Aká je jeho túžba, také je jeho rozhodnutie; ako je jeho rozhodnutie, taký je čin, ktorý vykonáva, aký čin (karma) vykonáva, tým sa stáva.
--------
----
Védanta - upanišady : Ale ľudia hovoria:"Osoba je tvorená [nie z činov, ale] z túžob. [V odpovedi na to hovorím:] Aká je jeho túžba, také je jeho rozhodnutie; ako je jeho rozhodnutie, taký je čin, ktorý vykonáva, aký čin (karma) vykonáva, tým sa stáva.
--------
----


Zdroj: BRIHAD-ARANYAKA UPANISHAD - Principy upanišad s.140
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk