Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Védanta - upanišady    
Podľa toho, ako kto koná, podľa toho, ako sám sa správa, takým sa aj stáva. Činiteľ dobra sa stáva dobrým. Činiteľ zla sa stáva zlým. Človek sa stane čestným vďaka čestnému konaniu, zlá vďaka zlému konaniu.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Védanta - upanišady    
Podľa toho, ako kto koná, podľa toho, ako sám sa správa, takým sa aj stáva. Činiteľ dobra sa stáva dobrým. Činiteľ zla sa stáva zlým. Človek sa stane čestným vďaka čestnému konaniu, zlá vďaka zlému konaniu.
O
O
----

Zdroj: BRIHAD-ARANYAKA UPANISHAD - Principy upanišad s.140
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk