Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Pivo sa vyrábalo z viacerých druhov obilnín a bolo národným nápojom Mezopotánčanov, ktorí verili, že pivo milujú aj bohovia. Ak sú na svete postihnutí ľudia, je to preto, že pri ich tvorení boli bohovia opití.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Pivo sa vyrábalo z viacerých druhov obilnín a bolo národným nápojom Mezopotánčanov, ktorí verili, že pivo milujú aj bohovia. Ak sú na svete postihnutí ľudia, je to preto, že pri ich tvorení boli bohovia opití.
O
O
----

Zdroj: Ako sa žilo v minulosti v Babylone, Fortuna Print 1993, s.9
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk