Kto je Ježiš?Nadotázky: Čo je to Boh?  

Kto je Ježiš?

Podotázky: V čom bola Ježišova smrť taká výnimočná?  


Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk