Kto je Ježiš?Nadotázky: Čo je to Boh?  

Kto je Ježiš?

Podotázky: V čom bola Ježišova smrť taká výnimočná?  


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk