Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Ježiš bol žid svojej doby, neprišiel počas svojho života s ničím, čo by spôsobilo to, že sa už vrámci judaizmu nezmestil. Význam Ježiša ktorý chápeme z perspektívy kresťanstva , to znamená otázky ako vzkriesenie atď. je význam ktorí sprostredkovali jeho následovníci. Baviť sa o Ježišovi ako zakladateľovi kresťanstva nedáva historicky podľa mňa zmysel.
O


Zdroj: podcast Pravidelná dávka 220. Rozhovor s Davidom Cielontkom o Ježišovi a jeho židovskom kontexte
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk