Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Islam Korán hovorí o Ježišovi (po arabsky ISA) na mnohých miestach a vo veľkej úcte má tiež jeho matku Máriu. Ježiš je považovaný za jedného z najvýznamnejších prorokov islamu, za moslima, a dokonca za slovo Božie, ale v inom význame ako v kresťanstve. V ľudovom islame dokonca panuje presvedčenie, že v súdny deň bude Ježiš svedčiť proti kresťanom, pretože prekrútili jeho učenie. Zvláštne postavenie má však Ježiš v mystickej vetve islamu, v súfizme, kde je považovaný za vzor askézy a zjednotenie s Bohom.
O


Zdroj: https://style.hnonline.sk/vikend/514713-kristus-verzus-budha-ini-aj-rovnaki
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk